Troubleshooting

Troubleshooting, neboli odstraňování, či řešení problémů je činnost, která má za úkol odhalit zdroj problémů stávající bezdrátové sítě. K tomu se používá obdobných technik měření výkonnosti bezdrátové sítě jako při auditu - měření pokrytí, propustnosti (site survey) a analýza spektra. Na základě analýzy výsledků těchto měření je zákazníkovi dán souhrn doporučení jak bezdrátovou síť zoptimalizovat. Možnosti optimalizace se různí - od jednodušších změn v konfiguraci, které mohou být provedeny okamžitě, až po přemístění, či výměnu jednotlivých zařízení stávající bezdrátové infrastruktury.

Bezdrátové sítě už nejsou pouze jakýmsi prodloužením drátové sítě, které je hezké mít. Bezdrátové sítě jsou kritickým prvkem IT infrastruktury, který mnohdy přímo ovlivňuje konkurenceschopnost, produktivitu a ziskovost podniku. Ve vzdělávání je bezdrátová síť prostředníkem k učení a při výběru vzdělávacího zařízení se na její dostupnost stále více zaměřují žáci i rodiče.

Jsme experti v oboru bezdrátových sítí. Poskytujeme řadu pokročilých bezdrátových řešení pro rozličné firemní aplikace, zahrnující například (ale neomezující se na) pokrytí rozsáhlých venkovních prostor (MESH), bezdrátové sítě nové generace, WiFi pro stadiony, voice-ready WiFi, BYOD, bezdrátové sítě pro hosty a mnoho dalšího. Nabízíme také řadu doplňkových služeb jako je zabezpečení bezdrátových sítí, management mobilních zařízení, atd.

K ověření, zda je bezdrátová síť navržena a nainstalována tak, aby její parametry dokázaly vyhovět neustále se zvyšujícím nárokům, je třeba především hlubokých odborných znalostí. Máme více než 8 let zkušeností, napříč všemi sektory. Úspěšně jsme po celém světě zrealizovali velké množství projektů, některé z nich v těch nejnáročnějších a nejcitlivějších prostředích. Naše odborné znalosti vycházejí především z bohatých zkušeností našich inženýrů. Udržujeme ale také silné vztahy s předními světovými dodavateli hardwaru a softwaru.