Spočítejte si orientační cenu za správu IT ve vaší firmě.

Kalkulačka

Rychlý kontakt:

Po - Pá: 8-16 hod

Tel.: +420 583 033 044

E-mail: podpora@yourwifi.cz

Kalkulačka

MDM Správa mobilních zařízení, zařízení pro výrobu a logistiku

Správa a podpora Kompletní outsourcing firemního IT na vysoké úrovni

ELVN-R Plná automatizace skladu

P-NUT Z obyčejné televize plně funkční reklamní či interaktivní obrazovka

Optimalizace

Ať už kvůli vyšším požadavkům na kapacitu, či propustnost, vnějším vlivům, nebo nutnosti implementovat nové standardy, každá bezdrátová síť by měla být nějakým způsobem optimalizována. A to nejlépe tak, aby daný způsob optimalizace vyhovoval nejen požadavkům zákazníka, ale aby také odpovídal povaze prostředí, ve kterém je bezdrátová síť provozována.

Pokrytí

Pokud potřebujete pokrýt bezdrátovou sítí nové prostory, řešení je jednoduché. Potíž však nastává ve chvíli, kdy se se změní půdorys budovy, ve které síť už existuje, když přibudou regály, nebo se změní složení zboží v nich uskladněné. Kvůli takovým změnám je často nutné provést dodatečné optimalizace pokrytí, díky nimž se dá předejít pozdějším možným problémům. To samé platí pro sítě, které nikdy optimalizovány nebyly.

Nejlepším nástrojem je v tomto případě pravidelný audit. Jen ten dokáže včas odhalit změny prostředí (půdorys budovy, nové struktury, stroje, atd.) a indikovat tím potřebu optimalizace bezdrátové sítě.

Podobná situace může nastat i při výměně koncových zařízení. Ta se mohou lišit nejen počtem použitých antén, ale také citlivostí bezdrátového adaptéru, či třeba schopnostmi použitého ovladače a obslužného software.

Samostatnou kapitolou je nasazení bezdrátové sítě na frekvenci 5 GHz, místo hojně používané či doslova přeplněné frekvence 2,4 GHz. To s sebou nese řadu výhod, jako je více použitelných kanálů, vyšší přenosové rychlosti, nebo vysoká odolnost proti rušení. Frekvence 5GHz ale přináší i některá omezení, zejména co se týče prostupnosti signálu prostředím. Proto většinou nestačí jednoduše vyměnit staré přístupové body za nové, které zvládají obě frekvence, ale je třeba upravit i jejich počet a vzájemnou vzdálenost.

Základem optimalizace pokrytí je vždy site survey, provedené zkušeným technikem.

Kapacita

Čtečky čárových kódů, bezpečnostní kamery, nejrůznější čidla, notebooky i chytré telefony - v jedné firmě se takových zařízení najde nespočet. Všechna přitom stále potřebují přenášet nějaká data, a to mnohdy v ne zrovna malém objemu. Připojování pomocí síťových kabelů je v dnešní době už neefektivní, nepohodlné a díky absenci síťového portu u mnohých zařízení už vlastně i nemožné. Pro některá je bezdrátové připojení jedinou volbou, pro jiná levnější alternativou síťového kabelu.

Je ale třeba mít na paměti, že se stoupajícím počtem zařízení, která mohou být potenciálně připojena do Vaší bezdrátové sítě, se také zvyšují nároky na její kapacitu.

Vnější vlivy

Okolní, bezprostředně sousedící bezdrátové sítě, jsou trnem v oku nejednomu síťovému administrátorovi. Ve většině případů ovšem bývají doslova přehlíženy, i když mnohdy dokážou podstatným způsobem negativně ovlivnit výkonnost Vaší bezdrátové sítě.

Rušení, ať už pochází z vnějšího zdroje, nebo ze zdroje uvnitř podniku, je dalším faktorem, který negativně ovlivňuje výkonnost bezdrátové sítě. Obvykle se jedná o neúmyslnou činnost, kde je rušení generováno jako vedlejší produkt (rezonátory, LTE sítě). Pro identifikaci tohoto problému a lokalizaci zdroje rušení používáme nejmodernější zařízení pro analýzu spektra.

Náprava obou těchto škodlivých vlivů předně vyžaduje podrobnou analýzu a pak, v závislosti na získaných datech, následují úpravy nastavení bezdrátové infrastruktury, případně rovnou odstranění nežádoucích vlivů.

Nové standardy

Upřednostňování drátových sítí před bezdrátovými z důvodu vyšší výkonnosti a výrazně lepšímu zabezpečení je dnes již pro většinu uživatelů minulostí. Doba pokročila a s nástupem nových standardů se zvýšila propustnost z několika jednotek až na dnešní stovky Mb/s či dokonce Gb/s (WiFi 6). Rapidně se snížila také možnost napadení bezdrátové sítě, a to z několika minut, které stačily k odhalení WEP klíče až na stovky let potřebných k prolomení silného WPA3 klíče.

Roaming

Roaming, neboli přepojování bezdrátového zařízení z jednoho přístupového bodu na jiný bez ztráty konektivity, hraje důležitou roli především v časově citlivých aplikacích (IP telefonie apod.). Zda bude přepojení úspěšné a hlavně, jak dlouho bude trvat, závisí na mnoha faktorech. Mezi ty klíčové patří správné nastavení bezdrátové infrastruktury nebo volba a nastavení klientského zařízení.

Rychlý, bezproblémový roaming, pokud možno pro všechna zařízení, a to při zachování vysoké bezpečnosti - to je v dnešní době  vůbec nejžádanější optimalizace bezdrátové sítě.

Telefonie

Optimalizace přenosu zvuku (VoWLAN, nebo také VoWiFi) nebo videa v reálném čase je asi nejkomplexnějším druhem optimalizace vůbec. Jde o širokou škálu úkonů, která zahrnuje všechny předešlé druhy optimalizace a přidává pár dalších. Od analýzy pokrytí signálem (site survey) a kapacity bezdrátové sítě přes optimalizaci roamingu až po nastavení QoS (Quality of Service) na ostatních prvcích síťové infrastruktury (switche atd.). 

 

Hexagon
Hexagon