Optimalizace

Ať už kvůli vyšším požadavkům na kapacitu, či propustnost, vnějším vlivům, nebo nutnosti implementovat nové standardy, každá bezdrátová síť by měla být nějakým způsobem optimalizována. A to nejlépe tak, aby daný způsob optimalizace vyhovoval nejen požadavkům zákazníka, ale aby také odpovídal povaze prostředí, ve kterém je bezdrátová síť provozována.

Pokrytí

Pokud potřebujete pokrýt bezdrátovou sítí nové prostory, řešení je jednoduché. Potíž však nastává ve chvíli, kdy se se změní půdorys budovy, ve které síť už existuje, když přibudou regály, nebo se změní složení zboží v nich uskladněné. Kvůli takovým změnám je často nutné provést dodatečné optimalizace pokrytí, díky nimž se dá předejít pozdějším možným problémům. To samé platí pro sítě, které nikdy optimalizovány nebyly.

Nejlepším nástrojem je v tomto případě pravidelný audit. Jen ten dokáže včas odhalit změny prostředí (půdorys budovy, nové struktury, stroje, atd.) a indikovat tím potřebu optimalizace bezdrátové sítě.

Podobná situace může nastat i při výměně koncových zařízení. Ta se mohou lišit nejen počtem použitých antén, ale také citlivostí bezdrátového adaptéru, či třeba schopnostmi použitého ovladače a obslužného software.

Samostatnou kapitolou je nasazení bezdrátové sítě na frekvenci 5 GHz, místo hojně používané či doslova přeplněné frekvence 2,4 GHz. To s sebou nese řadu výhod, jako je více použitelných kanálů, vyšší přenosové rychlosti, nebo vysoká odolnost proti rušení. Frekvence 5GHz ale přináší i některá omezení, zejména co se týče prostupnosti signálu prostředím. Proto většinou nestačí jednoduše vyměnit staré přístupové body za nové, které zvládají obě frekvence, ale je třeba upravit i jejich počet a vzájemnou vzdálenost.

Základem optimalizace pokrytí je vždy site survey, provedené zkušeným technikem.

Kapacita

Dnes už nejde pouze o pár jednotek čteček čárových kódů, nebo notebooků pro často cestující zaměstnance. Každý z nás má v dnešní době v kapse nějaký ten chytrý telefon, který neustále potřebuje přenášet nějaká data. A mnohdy to nebývají malé objemy. Takřka každý má také notebook, který potřebuje ke své práci. A co si budeme namlouvat, myslet na to, že je k němu třeba vzít síťový kabel, při každém jeho přemístění, byť i mezi kanceláří a zasedací místností, to je docela otrava. Nelze opomenout také bezpečnostní kamery, různá čidla a další podobná zařízení.

Se stoupajícím počtem zařízení, která mohou být potenciálně připojena do Vaší bezdrátové sítě, se tedy zvyšují nároky na její kapacitu. Je třeba také počítat s tím, že s nástupem IoT se tyto nároky ještě skokově zvýší.

Vnější vlivy

Okolní, bezprostředně sousedící bezdrátové sítě, jsou trnem v oku nejednomu síťovému administrátorovi. Ve většině případů ovšem bývají doslova přehlíženy, i když mnohdy dokážou podstatným způsobem negativně ovlivnit výkonnost Vaší bezdrátové sítě.

Rušení, ať už pochází z vnějšího zdroje, nebo ze zdroje uvnitř Vašeho podniku, je další faktor, který negativně ovlivňuje výkonnost bezdrátové sítě. Obvykle se jedná o neúmyslnou činnost, kde je rušení generováno jako vedlejší produkt jiné činnosti (rezonátory, LTE sítě). Pro identifikaci tohoto problému a lokalizaci zdroje rušení používáme nejmodernější zařízení pro analýzu spektra.

Oba tyto vnější vlivy vyžadují podrobnou analýzu a v závislosti na jejích zjištěních úpravy nastavení bezdrátové infrastruktury, či případné odstranění takovýchto nežádoucích vnějších vlivů.

Nové standardy

Není tomu tak dávno, co byly bezdrátové sítě brány jen jako jakési doplnění síti drátových, ke kterým se však ani zdaleka nepřibližovaly svou výkonností. Ještě donedávna také platilo, že je bezdrátová síť velice snadno napadnutelná díky tomu, že slabě zašifrovaná data “létají” jen tak vzduchem. Doba naštěstí pokročila a s nástupem nových standardů se zvýšila propustnost z tehdejších několika jednotek až na dnešní stovky Mb/s (802.11n), či jednotky Gb/s (802.11ac, 802.11ax). S nástupem standardu 802.11i se také rapidně snížila možnost napadení bezdrátové sítě. Z několika minut, potřebných ke zjištění WEP klíče, až na stovky let, potřebných k prolomení silného WPA2 klíče.

Roaming

Roaming neboli přepojování bezdrátového zařízení z jednoho Access Pointu na jiný, bez ztráty konektivity, hraje důležitou roli v časově citlivých aplikacích jako je například IP telefonie. Zda bude přepojení úspěšné, či nikoliv a hlavně jak dlouho bude trvat, závisí na mnoha faktorech. Jde především jak o správné nastavení bezdrátové infrastruktury tak i volbu a nastavení klientského zařízení.

Telefonie

Optimalizace přenosu zvuku (VoWLAN, nebo také VoWiFi) a případně videa, v reálném čase, je asi nejkomplexnějším druhem optimalizace vůbec. Jde o širokou škálu úkonů, která zahrnuje všechny předešlé druhy optimalizace a přidává pár dalších. Od analýzy pokrytí signálem (Site survey) a kapacity bezdrátové sítě, přes optimalizaci roamingu, až po nastavení Quality of Service (QoS) na ostatních prvcích síťové infrastruktury (switche, atd.).