Návrh

Ideálně vytvořený návrh a následně i samotná realizace každé bezdrátové sítě by měly probíhat v následujících pěti krocích.

1. Prediktivní site survey

Simulace pokrytí signálem na základě půdorysů, dodaných klientem. Provádíme ho především v rané fázi plánování, k ušetření času a odhadu nákladů při vytváření návrhu. Správnost simulace je pak vždy ověřena fyzickým průzkumem lokality (on-site site survey).

2. Průzkum lokality (on-site site survey)

Počáteční průzkum, předcházející instalaci (pre-installation site survey), je základním a nejdůležitějším krokem ke správně navržené bezdrátové síti. Pokud není proveden skutečný, fyzický průzkum, pak může být návrh bezdrátové sítě pouhým odhadem, vedoucím až k problémům s pokrytím, či kapacitou.

3. Návrh (design)

Při vytváření samotného návrhu jsou brány v potaz následující požadavky:

  • Pokrytí – Je signál všude, kde je třeba?
  • Kapacita – Je kapacita dostatečná pro obsloužení všech uživatelů?
  • Redundance – Je možno obsloužit uživatele i v případě částečného výpadku?
  • Bezpečnost – Je návrh flexibilní z hlediska bezpečnostních politik?

Návrh musí počítat jak s Vaší, již existující sítí a jejími politikami, tak s případnými požadavky do budoucna. Návrhy vytváříme tak, aby bezdrátová síť vyhovovala bezpečnostním požadavkům odpovídajícím Vašemu oboru podnikání a zároveň byla dostatečně připravena do budoucna, na příchod nových technologií a standardů.

4. Implementace

Naši zkušení technici s Vámi budou spolupracovat při instalaci Vaší bezdrátové sítě, od natažení kabeláže po samotnou montáž Access Pointů. To vše s maximálním důrazem na omezení jakýchkoliv výpadků, nebo jiných komplikacím během instalace.

Nabízíme také zaškolení koncových uživatelů, stejně jako pokročilé zaškolení IT personálu, umožňující mu spolehlivě spravovat Vaši bezdrátovou síť poté, co dokončíme naši práci. V případě problému je také možné se obrátit na naši vzdálenou podporu.

5. Ověření (post-installation site survey)

Po dokončení instalace je třeba ještě zkontrolovat, zda bylo dosaženo všech vytyčených cílů a zda nově implementovaná bezdrátová síť splňuje všechny Vaše požadavky. Závěrečný site survey je často opomíjen. Většinou do doby, než se v řádu týdnů, či měsíců po dokončení instalace, objeví první problémy.

Post-installation site survey je jediný způsob, jak jednoznačně ověřit, zda jsme odvedli dobrou práci a zda pokrytí a kapacita bezdrátové sítě odpovídá původnímu návrhu.