Podpora

Na přání zákazníka jsme schopni poskytnout následující tři programy podpory. Každý z programů je vhodný v jiné situaci. Vhodnost využití některého z programů je posouzena i během auditu.

Zaškolení

Zaškolení IT personálu je vhodné zejména pro podniky, či instituce, které mají svého IT specialistu, nebo celé IT oddělení a chtějí tyto své interní kapacity pro správu bezdrátové sítě využívat. Zaškolení provádíme na námi instalovanou, nebo revidovanou infrastrukturu. Bohužel není možné předat všechny naše nabyté zkušenosti, proto se při zaškolení zaměřujeme hlavně na konfiguraci a troubleshooting bezdrátových klientů a jednodušší troubleshooting infrastruktury. Na složitější úkony doporučujeme vždy využít našich služeb, například vzdálené podpory.

Outsourcing

Jsme schopni nabídnout komplexní správu bezdrátových sítí, ve formě outsourcingu. Je to velice výhodná volba, zejména pokud IT oddělení jako takové v podniku vůbec neexistuje, nebo je již zcela vytížené. I vzhledem k vysokým požadavkům na odbornost je mnohdy ekonomicky výhodnější využítí služeb externích partnerů, než výcvik svých vlastních specialistů. Pro outsourcing také hraje variabilní charakter výdajů na něj.

Vzdálená podpora

Jak u sítí spravovaných námi, prostřednictvím outsourcingu, tak u sítí spravovaných interními IT specialisty, jsme schopni poskytnout okamžitou pomoc v případě jakéhokoliv problému - ať už instruováním poučené osoby například po telefonu, nebo vzdáleným zásahem, v případě domluvy i zásahem přímo na místě.