Dohled

Drtivou většinu síťových zařízení a služeb lze nějakým způsobem monitorovat. V dnešní době je toto už takřka nutnost, byť ve formě pouhé kontroly dostupnosti.

Tajné přání asi každého podniku je pak jakési prediktivní řešení IT problémů, kdy se problém řeší dříve, nebo nejpozději ve chvíli, kdy nastane. Rozhodně ne až po tom, co zavolá koncový uživatel.

Rádi bychom Vám takovýto dohledový systém nabídli. Dokážeme monitorovat téměř cokoliv a jsme schopni se přizpůsobit takřka jakémukoliv přání zákazníka.

Vykonáváme dva druhy dohledu:

 • Pasivní – posíláme okamžité informace o zjištěném problému zodpovědné osobě, plus pravidelné reporty o stavu síťových zařízení a služeb
 • Aktivní – rovnou řešíme problémy, pravidelnou údržbu, atd., plus pravidelné reporty o stavu síťových zařízení a služeb

Zde je příklad toho, co lze nepřetržitě monitorovat:

Základní dohled

 • Dostupnost zařízení v síti
 • Odezva
 • Kvalita linky
 • Dostupnost síťových služeb a aplikací
 • Historie událostí (3 měsíce)
 • Základní mapa síťové topologie

Pokročilý dohled

Oproti základnímu dohledu lze navíc sledovat:

Switche a routery

 • Datový tok na jednotlivých portech, stav portu, popisky, chyby na portech
 • Systémové parametry, využití CPU a paměti, teplota a doba provozu

Access pointy

 • Datový tok na jednotlivých SSID, kvalita 802.11 média na obou pásmech, počet připojených uživatelů
 • Systémové parametry, využití CPU a paměti, teplota a doba provozu

NAS

 • Celkový stav disků, teplota, indikace S.M.A.R.T., stav pole RAID
 • Systémové parametry, využití CPU a paměti, teplota a doba provozu
 • Datového tok, kontrola připojení a stavu agregace linek

Kamery

 • Dostupnost kamer, jejich funkčnost
 • Datový tok směrem k záznamovému zařízení

Systémy pro virtualizaci (VMware, Citrix, Microsoft)

 • Celkový stav hostitelského systému, využití CPU, paměti a datastoru, informace o instalované verzi, doba provozu
 • Datový tok na jednotlivé virtuální stanice
 • Virtuální stanice samotné – celkový stav, využití CPU, paměti a datastoru na hostitelském systému, doba provozu

Windows

 • Využití CPU, paměti a disků, stav služeb, nainstalovaný software, licence, stav aktualizací a mnoho dalšího
 • Systémové a aplikační události (Eventlog)
 • Stav antiviru a firewallu
 • Detekce uživatelů, či stanic, odchylujících se od předem definovaného standardu
 • Vyčítání téměř čehokoliv pomocí WMI či PowerShellu

Linux

 • Využití CPU, paměti a disků, stav služeb, data z teplotních senzorů
 • Systémové a aplikační logy
 • Možnost využití skriptování pro sledování téměř čehokoliv

Inventarizace

 • Automatický sběr dat ze sledovaných zařízení – výrobce a model, seriové číslo, verze firmwaru a šasi, hostname, adresy MAC, atd.
 • Možnost doplnění o další uživatelské parametry

Živé mapy

 • Zakreslení aktuální topologie sítě, včetně koncových zařízení –> skvělá dokumentace infrastruktury
 • Zobrazení živých hodnot (latence, ztrátovost, atd.) a stavu jednotlivých zařízení –> aktuální přehled o celé síti
 • Lze doplnit o přímou vzdálenou správu jednotlivých prvků, přes webové rozhraní