Site survey

Site survey je plánovací a především měřící činnost, která by měla nejen předcházet každému návrhu bezdrátové sítě, ale i následovat po instalaci, či jakékoliv změně v bezdrátové infrastruktuře. Toto měření by také mělo být uskutečněno po každé změně v půdorysu budovy, kde již bezdrátová infrastruktura existuje.

Cílem měření je zjistit optimální rozložení přístupových bodů (Access Pointů) k dosažení ideálního pokrytí signálem, požadovaných rychlostí přenosu dat, dostatečné kapacity a bezproblémového přechodu (roamingu) klientů mezi Access Pointy.

Site survey lze využít stejně dobře jak při návrhu nové, tak i v případě analýzy problémů již existující bezdrátové sítě, spojených s rušením, pokrytím, kapacitou, roamingem a při mnoha dalších.

Prediktivní site survey

Tak trochu speciální druh site survey, který je vlastně jakási simulace pokrytí signálem na základě půdorysů, dodaných klientem. Provádíme ho především v rané fázi plánování, k ušetření času a odhadu nákladů při vytváření návrhu. Správnost simulace je pak vždy ověřena fyzickým průzkumem lokality (site survey).

Pasivní site survey

Nejběžněji prováděný druh. Pasivním nasloucháním bezdrátového provozu poskytuje základní přehled o aktivních Access Pointech (i cizích), síle signálu a výšce hladiny šumu (noise level).
Aktivní site survey

K předchozímu měření navíc přidává možnost měření výkonnosti existující bezdrátové sítě, s využitím přídavného bezdrátového adaptéru. Výstupem pak je například mapa propustnosti, nebo rychlosti odezvy.

Analýza spektra

Neomezujeme se pouze na běžně prováděné site survey, ale současně s jeho aktivní variantou provádíme i analýzu spektra pro lokalizaci případných zdrojů vysokofrekvenčního rušení (průmyslová technika, rezonátory, LTE sítě, radary, atd.), které může negativně ovlivnit výkonnost celé bezdrátové sítě. Využíváme při tom nejmodernější dostupné technologie:

  • Ekahau Site Survey – prediktivní, aktivní a pasivní site survey
  • Metageek Wi-Spy + Chanalyzer – vyhledávání zdrojů vysokofrekvenčního rušení
Analýza spektra