Slovo audit v mnohých vyvolává pocit neklidu. Audit bezdrátové sítě ale není něco, čemu byste se měli vyhýbat. Právě naopak, je to něco, co by mělo být prováděno pravidelně.

Zjednodušeně řečeno, audit je způsob, jak provést zevrubnou kontrolu sítě – zda pracuje, jak bylo navrženo a zda pokrývá veškeré požadavky zákazníků. V úvahu je brán současný stav sítě, včetně možných dopadů na její výkonnost v budoucnu (nové standardy), díky čemuž audit pomáhá síť lépe plánovat z dlouhodobého hlediska. Je to skvělý způsob, jak již dnes připravit síť na požadavky zítřka (jak připravit síť na požadavky zítřka již dnes).

Pokud je bezdrátová síť připojena k další IT infrastruktuře, může být použita pro zprostředkování připojení k dalším, mnohdy kritickým službám.
Součástí auditu bezdrátové sítě je hloubková analýza bezdrátové infrastruktury, která obsahuje:

  • Zmapování přístupových bodů (Access Pointů)
  • Analýza spektra
  • Kontrola možné zranitelnosti vyplývající z aktuálního nastavení/rozmístění
  • Zhodnocení hrozby ze strany nepoctivých uživatelů (neznámé “rogue” AP)
  • Analýza hrozeb plynoucí z možné nesprávné konfigurace infrastruktury
  • Penetration testing
  • User policy
  • Kontrola navazující infrastruktury (switche, RADIUS a AD servery, atd.)
  • Kontrola možného nedodržení podnikových pravidel (company policy) v důsledku chybné konfigurace

Během auditu jsou vyhledávány potenciální hrozby, plynoucí z nesprávného nastavení, slabého zabezpečení, či špatného návrhu, které by mohly umožnit nežádoucím uživatelům proniknout do podnikové sítě.

Audit se vztahuje na všechny myslitelné zdroje hrozeb – vnitřní, vnější a nahodilé (hosté).

Výsledkem auditu je podrobná zpráva obsahující seznam možných pochybení, jak v nastavení zabezpečení, tak v návrhu infrastruktury, včetně doporučení, jak takovéto nedostatky řešit.